Ochrana osobních údajů a podmínky používání rezervačního systému

I. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při manipulaci s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.
BABY DIREKT s.r.o., se sídlem Masarykova 118, 664 42 Modřice, IČ: 46995170, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8860, jako Správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto uživatele svého online rezervačního systému FunBaby informuje o zpracování osobních údajů:

a) Správce bude zpracovávat osobní údaje uživatele v rozsahu zadaném uživatelem při žádosti o rezervaci prostřednictvím internetových stránek www.funbaby.cz (jméno a příjmení, telefonní číslo, emailová adresa), a to pro účely zajištění uživatelem požadované rezervace, tedy pro účely plnění smlouvy mezi Správcem a uživatelem, což je právním základem zpracování osobních údajů.

b) Osobní údaje uživatele mohou být zpřístupněny třetím osobám pouze tehdy, jde-li o plnění právní povinnosti Správce. Osobní údaje budou Správcem uloženy po dobu nezbytnou k provedení rezervace. Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je smluvním požadavkem a uživatel je povinen osobní údaje Správci poskytnout. Bez poskytnutí osobních údajů nemůže uživatel rezervaci provést.

c) Uživatel má právo na přístup ke všem svým osobním údajům u Správce, právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů a rovněž právo vznést u Správce námitku týkající se zpracování osobních údajů. Uživatel rovněž smí podat stížnost u státního dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů.

II. OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ REZERVAČNÍHO SYSTÉMU FUNBABY

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) užívání online rezervačního systému (dále jen „Systému“) byly vydány provozovatelem Systému, jímž je společnost BABY DIREKT s.r.o., se sídlem Masarykova 118, 664 42 Modřice, IČ: 46995170, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8860 (dále jen „Provozovatel“). Tyto Podmínky se vztahují na všechny, kdo Systém jakýmkoliv způsobem užívají a všichni jsou povinni tyto podmínky dodržovat.
Prostřednictvím Systému si mohou jeho uživatelé zažádat o rezervaci termínu v kamenných prodejnách FunBaby provozovaných společností BABY DIREKT s.r.o. Tyto Podmínky popisují fungování Systému, způsob rezervace termínu, práva a povinnosti uživatelů i Provozovatele.

III. REZERVACE TERMÍNU A PRODUKTŮ PROSTŘEDNICTVÍM ONLINE REZERVAČNÍHO SYSTÉMU

Rezervační systém je uživatelům přístupný online z internetových stránek www.funbaby.cz. Uživatel zadá své jméno a příjmení, email a telefon. Uživatel je povinen vyplnit tyto údaje správně a pravdivě. Následně zadá požadované datum a čas návštěvy, vybere si produkty, které si chce v prodejně prohlédnou a vyzkoušet a zadá případné doplňující informace.

Smysl a účel jednotlivých polí je následující:

a) Termín rezervace, pole datum a čas, na který si uživatel přeje rezervaci.

b) Jméno a příjmení slouží k ověření identity uživatele s provedenou rezervací při návštěvě prodejny.

c) Na uživatelem zadanou emailovou adresu vede Provozovatel korespondenci ve věci požadované rezervace.

d) Telefonní číslo slouží k tomu, aby Provozovatel mohl uživatele kontaktovat v případě náhlých změn apod.

e) Zpráva je nepovinné pole, do nějž může uživatel zaznamenat svá přání či zvláštní požadavky, např. specifikovat preferovanou barevnou variantu. Provozovatel upozorňuje, že požadavkům uvedeným ve zprávě není povinen vyhovět, ale bude-li to v silách Provozovatele, vynaloží Provozovatel potřebné úsilí k tomu, aby bylo požadavku uživatele vyhověno.

f) Výběr produktů k prohlédnutí a vyzkoušení na prodejně lze provést pomocí seznamu, ve kterém jsou uvedeny všechny dostupné produkty, které si na prodejně můžete prohlédnout a vyzkoušet v požadovaném termínu. Minimálně lze vybrat 1 produkt, maximálně lze vybrat 3 produkty. U produktů nelze volit barevné varianty.

Po vyplnění výše uvedených údajů uživatel:

a) Uživatel potvrdí, že se seznámil s těmito Podmínkami a souhlasí s nimi, a že byl Provozovatelem informován o zpracování osobních údajů. Toto potvrzení je povinné a rezervaci bez něj nelze provést.

b) Následně uživatel odešle žádost o rezervaci prostřednictvím emailové zprávy na definované adresy správců rezervací, kteří jsou odpovědní za vyřizování rezervací.

c) Provozovatel, dle svých aktuálních možností a kapacity, uživateli na jím zadanou emailovou adresu odešle co nejdříve potvrzení či nepotvrzení rezervace. Rezervace je potvrzena teprve odesláním potvrzujícího emailu Provozovatelem; do této doby není rezervace potvrzena. Nezašle-li Provozovatel uživateli potvrzující email, není rezervace potvrzena.

Zrušení či změna rezervace místa:

a) Uživatel může rezervaci termínu návštěvy prodejny zrušit. Je tak povinen učinit nejméně 60 minut předem, a to osobně, telefonicky nebo emailem.

b) Provozovatel si vyhrazuje právo rezervaci termínu v prodejně kdykoliv zrušit, zejména z provozních důvodů. Provozovatel o zrušení rezervace informuje uživatele telefonicky nebo emailem s tím, že mu podle svých provozních možností může nabídnout změnu termínu.

c) Provozovatel si dále vyhrazuje právo neumožnit rezervaci uživateli, který si dříve rezervoval termín v prodejně a tuto rezervaci nevyužil ani včas nezrušil.

IV. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELE

Při provedení rezervace dochází k nezbytnému zpracování osobních údajů uživatele v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo, emailová adresa za účelem provedení rezervace. Informace o zpracování osobních údajů uživatele je obsažena v rezervačním systému, kde je dostupná proklikem v okamžiku, kdy uživatel potvrzuje, že byl informován o ochraně osobních údajů a podmínkách používání rezervačního systému.

V Modřicích dne 1. května 2020

BABY DIREKT s.r.o.
jednající Ivanou Fialovou, jednatelkou

×

Slevový kupón na 10% slevu je Váš

Stačí se zaregistrovat k odběru novinek

CHCI SLEVU