Všeobecné podmínky věrnostního programu FunBaby

Věrnostní program FunBaby (dále jen jako „věrnostní program“) provozuje společnost BABY DIREKT s.r.o., se sídlem Masarykova 118, 664 42 Modřice, IČO: 46995170, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8860 (dále jen jako „organizátor“).

Věrnostní program je platný v síti kamenných prodejen FunBaby v České republice a na webových stránkách www.funbaby.cz. Věrnostní program je nabízen pouze konkrétním fyzickým osobám, a to pro osobní potřebu. Není dostupný právnickým osobám, společnostem, klubům, asociacím, sdružením atp.

Věrnostní program v souladu s níže uvedenými všeobecnými podmínkami má za cíl, poskytovat členům výhody, tj. slevy na nákupy vybraného zboží, informovat je o speciálních nabídkách a promo akcích určených výhradně členům věrnostního programu a čerpat další výhody během prodejních akcí pořádaných organizátorem.

Členství ve věrnostním programu je bezplatné.


I. SOUHLAS SE VŠEOBECNÝMI PODMÍNKAMI

Zákazník potvrzuje, že byl seznámen se všeobecnými podmínkami členství ve věrnostním programu. Tyto všeobecné podmínky jsou k dispozici na webových stránkách www.funbaby.cz nebo na vyžádání v prodejnách FunBaby.


II. PŘEDMĚT VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU

Tyto podmínky definují všeobecné podmínky organizátora pro zavedení věrnostního programu. Členové věrnostního programu kumulují za nákupy zboží v kamenných prodejnách FunBaby a na webových stránkách www.funbaby.cz obraty za definované časové období. Na základě celkové hodnoty obratu za časové období je členům přidělena slevová skupina v hodnotách 3, 5, 7 a 8 %. Do hodnoty slevové skupiny se připočítává i obrat z aktuálního nákupu v Pokladně. Po přidělení slevové skupiny získají členové věrnostního programu slevu na zakoupené zboží. Definované časové období je po sobě jdoucích 730 dnů.

Členskou slevu není možné kumulovat s jinými slevami. Dále nelze členskou slevu uplatnit na nákup dárkových poukazů a jiných cenin, služeb, zlevněného zboží, akčních nabídek, výprodeje a zboží ve slevě. Z členských slev jsou dále vyjmuty veškeré produkty značek: Pampers, Kendamil, Good Gout, BabyBio, Benlemi, Joolz, Klups a Jablotron.


III. ZÁKLADY VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU

a) Registrace

Zákazník se stává členem věrnostního programu vyplněním elektronického formuláře na digitálním kiosku v prodejnách FunBaby, nebo na webových stránkách www.funbaby.cz.

b) Členství

• Členem věrnostního programu se může stát fyzická osoba s trvalým bydlištěm a s adresou pro doručování na území České republiky a Slovenska.

• Členství je bezplatné, určené jednotlivcům a je nepřenosné.

• Členství zaniká, pokud člen nenakoupil v prodejnách FunBaby nebo na webových stránkách www.funbaby.cz více jak 36 měsíců.

• Členství nemůže být v žádném případě postoupeno jiné osobě, proplaceno, vyměněno nebo prodáno.

• Členství může být okamžitě zrušeno organizátorem bez náhrady v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany člena či dalších osob.

c) Kontrola

• Organizátor si vyhrazuje právo provádět kontroly s ohledem na všeobecné podmínky využívání věrnostního programu.

• Člen ručí za přesnost, kompletnost a aktuálnost všech poskytnutých informací a bude bezvýhradně odpovědný za chybné, nekompletní nebo neaktuální údaje. Údaje může kdykoli aktualizovat pod svým účtem na webových stránkách www.funbaby.cz


IV. SLEVOVÉ SKUPINY

Na obraty vygenerované před založením členství nebude ve věrnostním programu brán zřetel. Při vrácení zboží se obraty člena poníží o hodnotu vráceného zboží (vystaveného opravného daňového dokladu). Do hodnoty obratu se započítávají pouze uhrazené nákupy. Uvedené obraty jsou včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

Slevové skupiny dle obratu za posledních 730 dnů:

Obrat

Členská sleva

10.000–24.999 Kč

3 %

25.000–49.999 Kč

5 %

50.000–74.999 Kč

7 %

75.000 Kč a více

8 %

a) Nakup na webových stránkách www.funbaby.cz

• Člen se přihlásí pod svůj účet.

• Obraty za jednotlivé nákupy a časové období se sčítají automaticky.

• Do obratu se připočítává i aktuální hodnota zboží v Pokladně.

• Při dosažení některé slevové skupiny bude sleva za nákup odečtena před odesláním objednávky přímo v Pokladně.

• Pokud bude hodnota zboží v Pokladně ≥ Slevové skupině, bude sleva odečtena před odesláním objednávky v Pokladně již u prvního nákupu.

Při nákupu bez přihlášení nelze obrat členovy za nákup dodatečně přičíst! Zákaznické číslo naleznete pod svým účtem v sekci Věrnostní program na webových stránkách www.funbaby.cz

b) Nákup v kamenných prodejnách FunBaby

• Člen sdělí prodejním asistentkám na pokladně své zákaznické číslo.

• Obraty za jednotlivé nákupy a časové období se sčítají automaticky.

• Do obratu se připočítává i aktuální hodnota nákupu namarkovaná v pokladně.

• Při dosažení slevové skupiny bude sleva za nákup odečtena před platbou zboží na pokladně.

• Pokud bude hodnota nákupu ≥ Slevové skupině, bude sleva odečtena při platbě zboží na pokladně již u prvního nákupu.

Při nákupu bez přihlášení nelze obrat členovy za nákup dodatečně přičíst! Zákaznické číslo naleznete pod svým účtem v sekci Věrnostní program na webových stránkách www.funbaby.cz

c) Kombinované nákupy (webové stránky a kamenné prodejny)

• Platí podmínky viz body a), b).

• Obraty za nákupy na webových stránkách a v kamenných prodejnách FunBaby se sčítají.

Člen se může o stavu svého účtu kdykoli informovat přihlášením do svého účtu na webových stránkách www.funbaby.cz v sekci Věrnostní program.


V. ZODPOVĚDNOST

Organizátor nezodpovídá za ztráty a škody jakékoliv povahy vztahující se k věrnostnímu programu.


VI. ZMĚNA NEBO UKONČENÍ VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU

Doba platnosti věrnostního programu je na dobu neurčitou. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo ukončit systém věrnostního programu bez udání důvodu a bez náhrady.


VII. ZASÍLÁNÍ E-MAILŮ TÝKAJÍCÍCH SE VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU

Organizátor si vyhrazuje právo zasílat členům věrnostního programu informativní e-maily týkající se zejména věrnostního programu.


VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zaškrtnutím políčka „Souhlasím“ v elektronické podobě člen věrnostního programu uděluje organizátorovi, v souladu s § 4 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů svůj souhlas k tomu, aby uvedené osobní údaje a také údaje o jeho nákupních zvyklostech během trvání členství ve věrnostním programu zpracovával pro účely:

• Zařazení do členské databáze věrnostního programu.

• Účasti ve věrnostním programu v souladu s těmito všeobecnými podmínkami.

• Zasílání nabídek zboží a služeb poskytovaných organizátorem nebo jejími obchodními partnery, a to poštou nebo elektronicky.

• Provádění marketingových průzkumů.

Člen souhlasí, aby jeho osobní údaje byly poskytovány třetím stranám, tj. subjektům spolupracujícím s organizátorem na věrnostním programu, jako jsou společnosti reklamní agentury, zasílatelské agentury, tiskárny apod., a to i do zahraničí.

Organizátor může poskytovat osobní údaje svých zákazníků společnostem pověřeným spravováním některých částí databáze věrnostního programu. Všechny tyto společnosti sídlí v členských státech Evropské Unie.

Organizátor prohlašuje, že uvedené osobní údaje použije pouze na uvedené účely.

Poučení

V případech, kdy zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu (např. při zasílání našich obchodních sdělení), máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Stačí kliknout na označené políčko na konci každého newsletteru nebo nám přímo napsat e-mail na adresu info@funbaby.cz.

Jako subjekt zpracování nás můžete požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme.

Jako subjekt zpracování máte právo na opravu nesprávných či neúplných osobních údajů. V případě, že máte za to, že Vaše údaje nejsou nezbytné pro daný účel, máte právo na omezení zpracování nebo na výmaz ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

V případě, že se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, máte právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Všechna práva můžete uplatnit buď e-mailem na info@funbaby.cz nebo telefonicky na +420 547 422 749, nebo poštou na adrese společnosti.

Podání stížnosti

V případě nesrovnalostí máte právo podat stížnost na zpracování Vašich osobních údajů u dozorového úřadu: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Zákazník je informován, že má právo na přístup a opravy jeho informací, které jsou shromažďovány organizátorem a které jsou předmětem zpracování. Toto právo na přístup a úpravu muže být uplatněno:

a) Přes přihlášení zákazníka na jeho osobní účet na www.funbaby.cz

b) E-mailem na adresu: info@funbaby.cz


IX. PRÁVA A ŘEŠENÍ SPORŮ

Věrnostní program a všechny vztahy, práva a povinnosti vznikající na jeho základě se řídí českým právem. Případné spory budou podléhat jurisdikci obecných českých soudů.

 

V Brně dne 1. září 2020

×

Slevový kupón na 10% slevu je Váš

Stačí se zaregistrovat k odběru novinek

CHCI SLEVU